Category Archives: Työkaluja valmentajille

Opettaja ja valmentaja – eri elämät

pariisissa.jpg

 

Tiimiakatemian valmentajat Pariisissa kesäkuussa 2006. Johannes Partanen, Hanna Heikkinen ja Letim (oikealla)

  

Valmensimme koko päivän Jamkin opettajia Johanneksen kanssa.

Tarkoituksena on perehdyttää heidän Tiimakatemien oppimismetodiin eli Rakettimalliin. Missioksi on tullut synnyttää ammattikorkeakoululle monialainen yrityshautomo. Päivän aiheena oli johtamisprosessimme ennen kaikkea valmentajan näkökulmasta.   

 

Tiimiakatemiassa johtaminen tapahtuu monella eri tasolla. Laajin kokonaisuus on koko Tiimiakatemian verkoston johtaminen. Sitten on johdettava Tiimiakatemiaa, tiimejä, tiimiläisiä ja projekteja. Eri konteksteissä tarvitaan erilaista johtamista ja johtajuutta. Ilman kaikkia innostavaa, todella huikeaa visiota ei voi syntyä mitään suurta. Hyvin usein yritysten visiot ovat hukassa ja kaikki energia ja toiminta kohdistuu olemassa olevan toiminnan pyörittämiseen. Tärkeintä on olla (beeing) ja selvitä arkipäivän tehtävistä kunnialla. Visio pakottaa pyrkimään jotakin kohti, tulla joksikin (becoming). Se on kaiken toiminnan suuntaamista kohti yhdessä luotua ja synnytettyä ihannetilaa. Tiimiakatemian visio on olla 19.1.2008 Yrittäjyyden Huippuyksikkö.   

 

On mielenkiintoista ja toisaalta surullistakin huomata, kuinka ajattelua ja uuden kehittämistä rajoittavat ihmisten mielenmallit. Uskallus rikkoa niitä puuttuu useimmilta. Varsinkin opettajien mielenmallit ovat tiukat: kaikkea ajattelua ohjaavat opetussuunnitelmat, tuntikehykset ja oppimisen pilkkominen pieniin osa-alueisiin, joita mitataan opintopisteinä. Koko oppimisen uskomusjärjestelmä perustuu tayloristiseen maailmankuvaan, jossa osaprosessien kautta pyritään kokonaisuuksiin. Tutkinnonantokone pyörii omaa määrättyä tahtiaan, eikä missään vaiheessa ole aikaa pohtia, onko tässä mitään järkeä.

 

Koulujärjestelmän opettajille suoma vapaus päättää itse metodinsa ja keinonsa saada aikaa oppimista on kuitenkin kohtalaisen suuri. Jopa kokeiluihin ja uuden keksimiseen kannustetaan. Suurin jarru koko oppimisen kehittymiselle tuntuu olevan opettaja itse, ja myöskin opettajayhteisöjen yhdessä luoma toimintakulttuuri ja arvopohja.   

 

Koulujärjestelmän ikuisuusprojektina tuntuu olevan jatkuva vanhan kehittäminen ja uudistaminen. Vanhan päälle rakennetaan uutta, mutta entistä ei koskaan romuteta. Syntyy käsittämätön, moniulotteinen, moniselitteinen ja ristiriitaisuuksia sisältävä rakennelma, jossa toiminnan suunta poukkoilee epämääräisesti löytämättä koskaan uutta selkeää tietä. Korkealaatuinen ja hyvä oppiminen on kuitenkin se kristallisoitunut tavoite, johon koko järjestelmä pyrkii.    

 

Käsitys oppijasta ja oppimisesta pitää vihdoinkin määritellä sellaisella tavalla, että kaikilla on yhteinen sisäinen mielikuva niistä. Mitä yhteistä on oppimisella ja opettamisella? Miten ne korreloivat keskenään? Mikä on oppijan rooli oppimisessa?  Mikä on vallitseva oppimiskäsitys? Näitä asioita on pohdittu kauan, ja tutkimuksia on tehty vuosikymmeniä. Lähes kaikki tieto on jo olemassa jota tarvitaan rakennettaessa tehokasta ja laadukasta oppimista. Kuka soveltaisia teoriaa käytäntöön? Kuka murtaisi vallitsevan koululaitoskulttuurin? Vai onko nykyinen järjestelmä kuitenkin se oikea organisoimaan oppimista?

Kyseessähän on todellakin oppimisen organisoiminen, järjestelmien ja ympäristöjen rakentaminen oppimisen tueksi, oppimisen mahdollistajiksi. Tarvitaanko itse asiassa ollenkaan radikaalia muutosta, oppimisen vallankumousta, uuden synnyttämistä?

Mainokset

Tiimille nimi

rp-jofi.jpg 

 

 Mikä nimi tiimille? Tämä on muodostumisvaiheen eniten tunteita ja energiaa herättävä kysymys. Useimmiten tässä ei ole kysymys järjestä vaan tunteesta. Nimiin piiloutuu valtava määrä latausta ja mielikuvia. Ideointivaihe on tuskallinen ja aikaa vievä, ja päätöksenteko vieläkin rasittavampaa. Nimen pitää olla uskottava, naseva, ammattilaisuutta henkivä ja ajan hengen mukainen. Ja nimillä on aina hetkensä ja paikkansa – nimisukupolvet seuraavat toisiaan. Sykli on noin neljä vuotta, eli yhden opiskelijasukupolven aikajänne.

 

 Väännökset ovat mitä ihmeellisimpiä, sanoilla on joitakin merkityksiä, jotka viittaavat lääketieteeseen, latinaan, englantiin, hebreaan (Jofi), sivistyssanoihin, eläimiin (KrokoDiili, Termiitit), tiimeihin , joukkoihin, väreihin (Cromix) ja kirjan nimiin (Red), kulttihahmoihin (Ideavelhot), fiiliksiin (Unelmania), kaupallisiin termeihin (Provit), tuotantoprosessiin (Jalostamo, Aivopesula), tavoitteisiin (RTW=Round The World, Unelmania), sähkötermeihin (Voltti) Ei ole mielikuvituksilla rajaa, nerokkaita nimiä kaikki.

 

 Nimi luo tiimille identiteetin. Jokainen tiimiläinen on nimen keksimisen jälkeen todellakin cameolainen, moguli, volttilainen, jofilainen tai kromixista – seuraavat kolme vuotta tai paremminkin koko loppu elämänsä. Nimi lyö lopullisen leiman ja tiimi luo toiminnallaan nimelle glamourin, sädekehän ja imagon, niin hyvässä kuin pahassakin.

 

Jonkin verran huomioidaan nimessä myös sen kaupallista merkitystä. Mitä tulevat asiakkaat ajattelevat, kun heihin ottaa yhteyttä Tiina Osuuskunta Aivopesulasta? Onko kovin uskottava? Ainakin se toimi yllättävän hyvin.  Mutta nimi on rakas. Se yhdistää toisille vieraat ihmiset yhdeksi joukoksi. Me olemme me, ja meillä on oma tiimi, jolla on nimi. Ilman nimeä heitä ei olisi olemassa. Tiistaina pingviinitiimi kävi tulenkivenkatkuisen keskustelun tiimin nimestä. Siitä äänestettiin moneen kertaan, ja kaksi nimeä – Vertigo ja Cromita olivat lopulta kaksi yhtä paljon saanutta ehdotusta. Ei pystytty päättämään. Jostain kummasta syystä keskiviikko aamuna tiimillä oli nimi Cromia. Toiset tykkäät ja puolet ei.

TÄSSÄ TIIMIAKATEMIALLA TOIMINEET TIIMIT IKÄJÄRJESTYKSESSÄ: 

 • RTW-team, Visionikkarit, Kampiakselit, Wisardit,
 • Termiitit, Idearitsa, Eliksiiri, Profiilis,
 • Efekti, Feeniks, Kosmos, Fokus,
 • Optiimi, Spectre, Eliitti, Solidi,
 • Ideavelho (letim), Voltti (letim), Hurmos, Aivoteollinen Turbiini,
 • Innobizness, Red Solutions  (letim), Pandilla, Kromix,
 • Level (letim), JPM-Vinos, Aivopesula, Visiolouhos, Proarea,
 • Seregan, Tuotantokopla, Moguli  (letim), Primoria,
 • Dajak, Jofi (letim), Bronco, Cameo (letim),
 • Jalostamo Groove, Provit, KrokoDiili, Dilectio,
 • ACE Revolutions, Media Insane, Unika,
 • Unelmania, Cromita  (letim)